Skip to main content

Nordeas Aktiemarknadspodd

I den här podden diskuterar Nordeas strateger aktie- och ränteplaceringar i Sverige och globalt. Du får även ta del av strategernas modellportfölj. ANSVARSFRISKRIVNING Det som diskuteras i Nordeas podcasts är endast avsett som allmän information. Informationen ska inte tolkas som en personlig rekommendation om finansiella instrument eller strategier eller som individuellt anpassade råd. Vid en investering bör investeraren alltid ta hänsyn till sin ekonomi, befintliga tillgångar och skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil samt preferenser. En investerare bär alla risker för förluster i samband med en investering. Nordea rekommenderar därför att investeraren alltid konsulterar sin finansiella rådgivare inför beslut om eventuella investeringar. Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/nordeas-aktiemarknadspodd/id1069375425. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Nordeas Aktiemarknadspodd
Feb 8, 2016 Nordeas Aktiemarknadspodd
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Nordeas aktie- och investeringsstrateger delar med sig av sina strategier för februari 2016.
Nordeas Aktiemarknadspodd
Jan 18, 2016 Nordeas Aktiemarknadspodd
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Aktiestrategerna Mattias Eriksson och Magnus Dagel samt allokeringsstrateg Tiva Erfan diskuterar investeringsstrategier. Bland annat behandlas aktiestrategernas Modellportfölj, som innehåller svenska aktier, och den internationella rekommendationslistan Global 30. Inspelad den 15 januari, 2016.
Nordeas Aktiemarknadspodd
Dec 7, 2015 Nordeas Aktiemarknadspodd
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Nordeas strateger Michael Livijn, Mattias Eriksson och Magnus Dagel diskuterar varje månad sin syn på investeringar, aktier och räntebärande tillgångar.